Etusivu

Projektista

Yliopistosta työelämän pyörteisiin –projekti on Pohjois-Suomen yliopistojen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on edistää yliopisto-opiskelijoiden uratietoutta tutkinto-opiskelussa sekä opiskelijoiden sijoittumista työelämään opintojen jälkeen. Projektin kautta pyritään tuomaan yliopistokoulutukseen osaamisperustaisuutta edistävää uravalmennusta samoin kuin hops-ohjausta. Projektin kautta pyritään luomaan osaamisen tunnistamista tukevia rinnakkaisia opintosuunnitelmia, jotta opiskelija voi hyödyntää mahdollisimman tehokkaalla tavalla osaamistaan ja mahdollisia aikaisempia opintojaan. Opiskelijoiden uratietoisuutta tuetaan opiskeluaikana sekä heitä autetaan luomaan työelämäkontakteja ja työllistymään koulutustaan vastaavaan työhön. Projektissa kiinnitetään erityishuomiota yliopisto-opiskelijoiden opintojen läpäisyyn sekä edistetään heidän työllistyvyyttään akateemisen koulutuksen hops-prosesseja sekä -ohjausta uudistamalla. Projektin kautta vaikutetaan suoraan korkeakouluyksiköiden toimintaan. Tämän lisäksi vaikutetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan työelämäorientaatioon pyrkimällä luomaan uusia toimintamalleja, jotka edistävät osaamisperustaisuutta, hops-ohjausta ja uratietoisen tutkinnon rakentamista. Hops-prosesseihin pyrimme saamaan mukaan aikaisempaa enemmän työelämäorientaatiota ja uraryhmiin toivomme lisää asiantuntijuutta. Pyrimme kehittämään opiskelijoiden osaamista opintojen ohessa sekä saamaan alumneista työelämäkumppaneita.

Projektin tuotokset

Projektin tuloksena tuotetaan osaamisperustaisen tutkinto-opiskelun hops-työskentely ja –ohjausmalleja, opintopolun kattavia uraryhmätyömalleja tukemaan hops-työskentelyä, kandintutkinnon opintojen alkuvaiheeseen tarkoitettuja uusia ryhmäohjausmalleja sekä rinnakkaisopintosuunnitelma-malli, jonka avulla tuetaan opiskelijoiden osaamisperustaista tutkinto-opiskelua.

Ajankohtaiset seminaarit

Tänä syksynä projektimme järjestää neljä ajankohtaista seminaaria: Yhteistyön kautta osaajaksi työelämään –seminaarin 20.11.2015 Rovaniemellä sekä 28.11.2015 Oulussa, Opintopolun työelämänäkymiä -seminaarin 2.12.-3.12.2015 Oulussa ja Yliopistosta työelämän pyörteisiin –päätösseminaarin 29.12.2015 Kajaanissa.

Yhteistyön kautta osaajaksi työelämään –seminaarissa pohditaan, miten opiskelijoita voidaan tukea opintojen aikana työelämäorientaation sekä valmistumisen jälkeisen työllistymisen suhteen. Seminaariin liittyy useita työpajoja, joissa tutustutaan erilaisiin pedagogisiin malleihin, joiden avulla voidaan lisätä opiskelijoiden työelämätietoutta, urasuunnittelua sekä osaamisen kehittämistä tavoitteellisesti. Tällaisia pedagogisia malleja ovat esimerkiksi ryhmäohjaus sekä verkkokurssit. Seminaarin työpajoissa on mahdollista pohtia myös työharjoitteluja sekä niiden ohjaamista nähden työharjoittelut osana työelämäyhteyksiä kunkin opiskelijan opintopolun varrella. Seminaarin kohderyhmä on korkeakoulujen opiskelijat sekä henkilöstö, mutta työpajat soveltuvat myös toisen asteen ohjaajille sekä muille ohjausalalla työskenteleville tarjoten välineitä ohjaustyöhön. Rovaniemellä järjestettävään Yhteistyön kautta osaajaksi työelämään -seminaariin tulee ilmoittautua viimeistään 16.11.2015 ja Oulussa järjestettävään Yhteistyön kautta osaajaksi työelämään -seminaariin tulee ilmoittautua viimeistään 20.11.2015.

Rovaniemellä järjestettävä Opintopolun työlämänäkymiä –seminaari on kaksipäiväinen. Ensimmäinen seminaaripäivä 2.12.2015 alkaa dekaani Mari Aallon tervetuliaissanoilla, minkä jälkeen ammattiliiton edustaja, Arova ry:n toiminnanjohtaja Tiina Muuri, kertoo ammattiliiton näkemyksiä yliopisto-opiskelijoiden työelämävalmiuksista. Kahvitauon jälkeen seminaarissa alkavat vaihtoehtoiset työpajat, joita ovat Osaamista opintojen ohessa, Ready-Steady-Go-mallia kehittämässä sekä Täältä tulevaisuuteen – työelämäorientoituminen opintojen aikana. Työpajojen jälkeen kokoonnutaan yhteen kokoamaan päivän anti. Toinen seminaaripäivä 3.12.2015 alkaa vaihtoehtoisilla työpajoilla, joita ovat: Vertaisryhmä tukemassa osaamisen tunnistamista, Työelämäyhteistyö opetuksen arjessa sekä Asiantuntijuus ja työelämäorientaatio opiskelijoiden ohjauksessa. Lounaan jälkeen seminaari jatkuu teematyöskentelynä, jonka kautta pohditaan uusien toimintamallien soveltamisen käytännön kriittisiä kysymyksiä. Teematyöskentelyn lomassa tarjotaan kahvi. Teematyöskentelyn jälkeen järjestetään paneelikeskustelu, jonka aiheena on ”Askelia opintopolun työelämänäkymien strategiseen kehittämiseen”.

Kajaanissa järjestettävässä Yliopistosta työelämän pyörteisiin –päätösseminaarissa 29.12.2015 pohditaan, miten opiskelijaa voidaan tukea jo opintojen aikana työelämäorientaation osalta ja miten hänen työllistymistään voidaan tukea valmistumisen jälkeen. Seminaarissa käsitellään projektin antia, muunmuassa projektin aikana kehitettyä opintopolun kattavaa uraryhmämallia, työelämäkursseja sekä niiden verkkosovelluksia. Seminaarin aiheita ovat myös osaamisen kehittäminen opintojen ohessa, vuorovaikutteiset alumnitapahtumat sekä omaopettajatoiminta. Seminaari on tarkoitettu korkeakoulujen opiskelijoille, opettajille, ohjaajille ja kehittäjille sekä toisen asteen ohjaajille ja muille ohjaustoimijoille, jotka ovat kiinnostuneita korkea-asteen opintopolusta sekä korkeakoulutettujen valmistumisesta ja työllistymisestä. Tarkat tiedot seminaareista aikatauluineen ja ilmoittautumisohjeineen saat ottamalla yhteyttä toimistoomme, jonka yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Haluaisimme myös kiittää sponsoriamme, Casinoserviceä/ilmaista-pelirahaa , heidän panoksestaan sivujemme hyväksi!